سخنی با والدین

در کلاس های نقاشی کودکان که هر هفته برگزار می شود انواع تکنیک ها و روش های گوناگون جهت آموزش هنر تصویری کودکان بکار گرفته می شود . موضوع آموزش هر جلسه با جلسه گذشته فرق دارد .
تنوع آموزش ها باعث فعال تر شدن ذهن کودکان می گردد . روند کلاس برای کودکان غیر قابل پیش بینی می باشد و بطوری که برای بسیاری از آنها کلاس وروند آن تازگی دارد.
آموزش ها بصورت غیر مستقیم در قالب بازی و نقاشی صورت می گیرند که در روند این کار گروهی کودک می آموزد که چگونه فکر کند ، و تخیل و تفکر خود را در قالب تصویر ارائه دهد . احترام به گروه و تک تک دوستانش ، بیان تفکر خود را در روند کار تیمی بصورت غیر مستقیم تجربه می کند و خود را برای کارهای بزرگتر آماده می سازد.آزاد گذاشتن کودک در تصویر کردن افکارش با برنامه باعث می شود که خود را بهتر بشناسد به ارزش کار خود پی ببرد وسعی در کسب موفقیت های جدید نماید .در پایان کلاس و پس از اتمام نقاشی کودکان با داوری برروی کارهای خود با قضاوت آشنا می شوند.
در خاتمه هر کلاس تمرین هایی در راستای آموزش های داده شده در کلاس برای منزل به آنها داده می شود که  مکمل آموزش در کلاس می باشد به نحوی که کار فردی را تجربه می کند و مجری تصمیم گیری خود باشد .

عکس هایی از کودکان در حال انجام نقاشی

عکس هایی که مشاهده می کنید نمونه هایی از کارها و فعالیت کودکان حاضر در کلاس می باشد .کارها اکثرا شامل طراحی،نقاشی،کلاژ،و… می باشد.در محیطی آرام و شاد در ضمن نقاشی با کودکان صحبت می شود و از نظرات و تخیلات آنان در خود نقاشی وتکنیک اجرا شده در کلاس استفاده می گردد .کودکان امروز سازندگان فردا می باشند وبا ایجاد محیطی آرام و فضایی مناسب برای رشد آنان سعی کنیم فردایی بهتربسازیم