Talifat

[av_section min_height=” min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-shadow’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ scroll_down=” id=” color=’main_color’ custom_bg=” src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”] [av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’0px’ padding_sync=’true’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_textblock size=” font_color=” color=”]

توجه به قدررت های فکری وجسمی کودکان

تالیفات ونوشته های زیادی در باب نقاشی و آموزش آن وجود دارد.نقاشی یکی از بازی های کودکان می باشد که بنوعی از بهترین بازیها شمرده می شود .تصویر کردن اشیاء به شکلی که مدنظر کودک است و رنگ آمیزی با رنگ دلخواهش به مادر شناخت استعداد و افکار اوکمک می کند.در طی ترسیم اشکال سوالاتش را بیان می کندو به دنبال جواب می گردد.وسایلی که می توان برای شروع در اختیار  کودک قرار داد بسیار متنوع است.

با توجه به علاقه کودک باید این وسایل را تهیه نمود.بارها دیده شده کودک از کشیدن نقاشی طفره می رود.باید به او کمک نمود تا حس اعتمادبخود را تقویت کند.در نوشته ها و تالیفات من سعی شده تا نقاشی بصور گوناگون بررسی گردد.ذهنیت کودک از نقاشی به جور دیگر بنگریم تغییر گردد.این تغییرذهنیت با آموزش مستقیم میسر نمی شود.بلکه با روند تدریجی و صرف زمان وایجاد انگیزه در کودک شکل می گیرد.
[/av_textblock] [/av_one_full][av_four_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_slideshow size=’featured’ animation=’fade’ autoplay=’true’ interval=’5′ control_layout=’av-control-default’] [av_slide slide_type=’image’ id=’3711′ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3712′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3713′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3714′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3726′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3727′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3728′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3729′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3730′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3731′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3732′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3733′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [/av_slideshow] [/av_four_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_textblock size=” font_color=” color=”]

 بچه ها نقاشی بازی

این کتاب از روی تمرین های دانشگاهی من می باشد که درآن کشف فرم اشکال تازه در ذهن خلاق کودکان وکاربرد رنگ ها در قالب بازی را آموزش داده ام.
[/av_textblock] [/av_one_fifth][av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_textblock size=” font_color=” color=”]

خمیر کاغذ (پاپیه ماشه)

ساخت وساز با روزنامه وچسب و بادکنک و ایجاد ساخت حجم وقالب گیری وساخت تصورات ذهنی در عالم واقعیت

[/av_textblock] [/av_one_fifth][av_four_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_slideshow size=’featured’ animation=’slide’ autoplay=’true’ interval=’5′ control_layout=’av-control-default’] [av_slide slide_type=’image’ id=’3752′ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3753′ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3754′ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3755′ video=’http://’ mobile_image=” video_ratio=’16:9′ title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3757′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3758′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3759′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3760′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3761′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3762′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3763′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3764′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3765′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [/av_slideshow] [/av_four_fifth][/av_section][av_four_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_slideshow size=’featured’ animation=’slide’ autoplay=’true’ interval=’5′ control_layout=’av-control-default’] [av_slide slide_type=’image’ id=” video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3640′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3641′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3642′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3643′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3644′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3645′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3646′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3647′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3648′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3649′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” video_controls=” video_mute=” video_loop=” video_autoplay=”][/av_slide] [/av_slideshow] [/av_four_fifth] [av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_textblock size=” font_color=” color=”] برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید
[/av_textblock] [/av_one_fifth] [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′] [av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”][/av_one_fifth] [av_four_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”] [av_slideshow size=’featured’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′ control_layout=’av-control-default’] [av_slide slide_type=’image’ id=’3566′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3569′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3570′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3571′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3572′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3540′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3574′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3575′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3576′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3577′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3578′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3579′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3580′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3581′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3582′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3583′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3584′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3586′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3588′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3589′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [av_slide slide_type=’image’ id=’3545′ video=” mobile_image=” video_ratio=” title=” link_apply=” link=’lightbox’ link_target=”][/av_slide] [/av_slideshow] [/av_four_fifth] [av_four_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”][/av_four_fifth] [av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”][/av_one_fifth]